Kategorija: Uncategorized

Kreativna imaginacija

Napisao datuma 27. 02. 2020

Stvoreni smo da stvaramo Živimo u eri u kojoj je sve prilagođeno funkcijama leve moždane hemisfere, racionalnom i logičkom razmišljanju. Da bi se postigao balans i da bi svi delovi mogli da funkcionišu u skladu, neophodna je dodatna stimulacija. Tehnika kreativne imaginacije zapravo stimuliše desnu, kreativnu moždanu hemisferu i na taj način doprinosi maksimiziranju potencijala

Floriterapija

Napisao datuma 27. 02. 2020

Usvojite mir prirode njena tajna je strpljenje Floriterapija je metoda prirodnog lečenja. Lek koji se koristi u ovoj terapiji je najnežniji deo biljke – cvet. Osnovno polazište na kome se zasniva floriterapija je da se leči uzrok, a ne posledica. Postepeno, delovanjem na vidljive posledice dolazi se do uzroka, suštine problema. Još jedno od načela

Analiza snova

Napisao datuma 27. 02. 2020

Analiza snova Snovi se tumače više hiljada godina i sve civilizacije pridavale su značajno mesto snovima i mudrosti koja je u njima kodirana. Frojdova knjiga Tumačenje snova predstavlja prekretnicu koja se uzima kao početak naučne ere tumačenja snova. Analiza snova naravno nije nauka kao što je fizika i matematika, pre je umeće i veština koja