Simboli su jezik duše

Simboloterapija® je terapija budućnosti. Ona je tu da podstakne vaš psihološki i duhovni razvoj tako što će vam pomoći da naučite i da razumete jezik svoje psihe, svoje duše. Nesvesno, da bi prenelo određenu poruku svesnom delu ličnosti, komunicira sa njim putem simbola, zbog toga je veoma važno da uz pomoć terapeuta razumete njihovo značenje.

Kako izgleda terapijski proces Simboloterapije®?

Jedna od osnovnih tehnika koje se primenjuju u Simboloterapiji® je budno sanjanje – slično hipnozi. Nakon razgovora i postavljanja cilja terapeut vas uvodi u doboko relaksirano stanje pomoću jogičkih tehnika disanja i mišićne relaksacije. Potom vas terapeut dovodi u prošireno stanje svesti gde svako od vas dobija drugačije poruke u vidu simbola. Tokom te faze procesa vi se otvarate za komunikaciju sa mudrijim delom ličnosti, vašim istinskim ja. Simboli se pojavljuju najčešće u vidu mentalne slike. To mogu biti životinje, biljke, brojevi, boje, prirodne pojave, kao što su oblak, duga, reka, planina, šuma, drvo, mitska bića i slično. Broj simbola koji mogu da se pojave je beskonačan. U sledećoj fazi se radi na oslobođenju od tereta, blokada i svih emocija koje predstavljaju prepreku na putu daljeg ličnog rasta i ostvarenja definisanog terapijskog cilja. Po završetku procesa terapeut vam šalje u pismenoj formi tumačenje Simboloterapije® i pomaže vam da sve dobijene poruke integrišete tako da za vas imaju upotrebnu vrednost. Tumačenje daje poseban doprinos procesu. Pored toga, samo iskustvo, koje doživite tokom boravka u proširenom stanju svesti, deluje lekovito i transformativno zbog energije koju osetite i zbog povezivanja sa mudrim i divnim svetom koji se nalazi u vama.

Efekti Simboloterapije®

 • Otklanjanje blokada i obrazaca u nesvesnom delu ličnosti
 • Prevazilaženje osećaja usamljenosti
 • Osećaj dublje povezanosti sa svojom pravom prirodom
 • Usklađenost emocija i uma
 • Osećaj celovitosti
 • Otkrivanje i aktiviranje kreativnih potencijala
 • Pronalaženje autentičnih načina za izražavanje kreativne energije
 • Oslobađanje potisnutih emocija
 • Povećan osećaj empatije za sva živa bića
 • Isceljivanje bolnih iskustava
 • Povezanost sa intuicijom i sa najmudrijim delom ličnosti

Šta je drugačije u odnosu na postojeće terapijske metode?

 • Simboloterapija® vas uvodi u dublje slojeve psihe.
 • Celovita je, uključuje i svesno i nesvesno i levu i desnu moždanu hemisferu.
 • Vaša psiha je ta koja pronalazi rešenja, uloga terapeuta da vodi proces i da adekvatno protumači simbole koji se pojave.
 • Fokus je na pronalaženju i isticanju potencijala koje imate u sebi.

Misija i vizija Simboloterapije®

Misija Simboloterapije® je da omogući svim ljudima da spoznaju da se u njima nalazi čitav svet i skriveno blago čija je vrednost neprocenjiva, a vizija da se širom sveta agresija, strah od smrti i usamljenost transformišu u kooperativnost, poverenje i povezanost.

quotation Zahvalna sam zato sto sam imala priliku da radim sa Dunjom Simboloterapiju. Prilikom korišćenja ove tehnike iskusila sam osećanja koja nisam ni mogla da prepostavim da ću osetiti samo zahvaljujući tom stanju u koje me je Dunja uvela. Na momenat sam osetila kako zaista letim sa krilima orla, koji mi se pojavio kao simbol. Neverovatno koliko je naša podsvest snažna i koliko bismo toga mogli da saznamo o sebi samo gledajući dublje u sebe i naš nesvesni deo koji se otvara prilikom korišćenja ovakvih tehnika kao što je Simboloterapija. quotation