Finding, creating and sharing
drops of light

Simbolika leptira

Slika dece koja bezbrižno trče na livadi punoj cveća i pokušavaju da uhvate leptira praćena je osećajem…