Buđenje prolećne energije

Priroda se polako budi i šalje nam signale da i mi treba da pripremimo sebe za pokretačku energiju koju nam donosi proleće. Iskoristite ovaj period da se povežete sa sobom, sa svojim unutrašnjim bićem. Želim da vam pomognem da iskoristite pravi momenat i da na adekvatan način uskladite svoj ritam sa ritmom prirode.

Iz ugla Simboloterapije® važno je sinhronizovati se sa vremenom i usmeravati aktivnosti u skladu sa prirodom. Zbog toga sam došla na ideju da ovo proleće iskoristimo tako što ćemo uraditi nešto novo I drugačije – prvu online grupnu meditaciju povezivanja sa simbolom.

Grupa je formirana 20.03.2020. na prvi dan proleća, a meditaciju radimo večeras, 24.03.2020. u 18h – na prvi prolećni Mlad Mesec. oba datuma nose ogromnu pokretačku energiju i idealni su za započinjanje nečeg novog.

Mudrost simbola će vam na autentičan način pomoći da pronađete u sebi mir i sigurnost, kao i da se povežete sa izvorom kreativne energije.