Postanite umetnik svog života

Postanite umetnik svog života je slogan programa 7 Drops of Light.

Umetnik je tvorac, autor umetničkog dela, stvaralac. Kada ovu odrednicu pojma umetnik primenimo na život, dolazimo do toga da smo mi tvorac svog života, aktivni učesnik u procesu stvaranja. Biti umetnik svog života znači, pre svega, slobodno kreirati i stvarati, izražavati se na autentičan način bez straha od greške i osude.  Pored toga, ako ste umetnik svog života, to znači da od vas zavisi šta ćete da naslikate ili iskomponujete. Greške ne postoje – samo menjanje stila i načina izražavanja. Umetnik ima kontrolu nad procesom stvaranja – on je aktivni učesnik u tom procesu, a zna i da se prepusti stvaralačkoj sili.

To znači da svako od vas može da preuzme svoj život u svoje ruke i da stvara ono što želi. Cilj slogana programa 7 Drops of Light je da vas inspiriše da se povežete sa stvaralačkom silom koja postoji u svaklom od nas, da pomoću nje stvarate i da u tom procesu uživate baš kao što umetnik uživa dok stvara svoje delo. Balans nastaje kada naučite da preuzimate odgovornost sa sebe, a da istovremeno umete da se prepustite – samo tada se možete osećati zaista slobodno.

Jedan od načina da postanete Umetnik svog života je i primena programa 7 Drops of Light.

Ukoliko biste želeli da postanete Umetnik svog života budite slobodni da me kontaktirate da zajedno stvaramo lepši i kreativniji svet.

Svim tragaocima na putu Spoznaje sa željom da se približite stvaralačkoj energiji

Dr Dunja Cigić Gavrilović, autor programa 7 Drops od Light, osnivač simboloterapije i holistički terapeut