Kategorija: Uncategorized

Zlatni kavez

Napisao datuma 07. 09. 2020

Kada sam kao dete prvi put čula za Egipat osetila sam snažnu, gotovo magnetsku privlačnost prema tom imenu i svemu što sam zamislila da se iza njega krije. Nisam znala ništa posebno o toj dalekoj, misterioznoj zemlji na svesnom nivou. Ipak, kao da mi je sve to bilo vrlo poznato. Spoznaja nije delovala zbunjujuće, bila

Susret sa zlatnom senkom

Napisao datuma 27. 02. 2020

Šta je zlatna senka? Zlatna senka je termin Karla Gustava Junga koji označava još jedan od arhetipova, iako manje poznatih i pominjanih. Kada se spomene arhetip senka, većina ljudi pomisli na tamnu senku – tamni deo ličnosti koji postoji u svakom od nas i koji ne vidimo i ne prepoznajemo, jer je potisnut. Ista odrednica

Zahvalnost kao životna filozofija

Napisao datuma 27. 02. 2020

Zahvalnost je znak uzvišene duše Zahvalnost je jedno od najuzvišenijih osećanja i najviše vrednovana vrlina koja je odraz duhovne zrelosti. Zahvalnost zauzima značajno mesto u svim religijama i duhovnim učenjima, dok se u psihologiji istražuje tek dve decenije. Zahvalnost može da se posmatra kao spona između psihologije, duhovnosti i religije. Svesnim fokusiranjem na dobrobiti i

Psihoterapija i psihološko savetovanje

Napisao datuma 27. 02. 2020

Zrelost nastupa kada prestanete da nalazite izgovore i kada počnete da preuzimate odgovornost za sebe Psihoterapija i psihološko savetovanje podrazumevaju procese u kojima klijent uči da razume uzroke svojih emocija i ponašanja, sa ciljem da u susretu sa terapeutom postigne pozitivne i željene promene. Psihoterapija podrazumeva mnoštvo različitih pristupa i pravaca. Racionalno emotivno bihejvioralna terapija

Meditacija i tehnike disanja

Napisao datuma 27. 02. 2020

Dok um i srce vode bitku duša strpljivo čeka da se utišaju da bi im pokazala put Disanje je osnovni stub celokupnog psihofizičkog stanja. Kada smo pod stresom i u stanju neravnoteže, to se prvo odražava na naš dah. Pravilno disanje je prvi korak ka vraćanju u stanje ravnoteže. Disanje direktno utiče na kvalitet i