Meditacija i tehnike disanja

Dok um i srce vode bitku duša strpljivo čeka da se utišaju da bi im pokazala put

Disanje je osnovni stub celokupnog psihofizičkog stanja. Kada smo pod stresom i u stanju neravnoteže, to se prvo odražava na naš dah. Pravilno disanje je prvi korak ka vraćanju u stanje ravnoteže. Disanje direktno utiče na kvalitet i dužinu života. Što sporije i dublje dišemo više i duže živimo.

Svakim udahom primamo, svakim izdahom dajemo. Tek kada postanemo svesni šta smo dobili udahom, možemo davati izdahom. Udah nas svojom pranom (energijom) čini bogatim, te tek kada postanemo svesni toga možemo zaista istinski da dajemo izdahom.

Isprekidani dah dovodi do podvojenosti, do nemira, uznemirenosti, panike, nestrpljenja, neutažive gladi za hranom, ljubavi, znanjem, i svim drugim žudnjama. Povratkom na pravilan ritam disanja nestaje ta podvojenost i postajemo potpuni.

Tehnike disanja su veoma jednostavne i delotvorne, a promene koje nastaju ukoliko ih disciplinovano i strpljivo primenjujemo su brojne. Tehnike disanja uče se uz relaksacione tehnike. Kada naučimo da dišemo pravilno, postepeno učimo i da kontorišemo svoj dah u stresnim situacijama i na taj način uspostavljamo kontrolu nad sobom – nad svojim mislima, emocijama i telom. Relaksacione tehnike i tehnike dubokog yoga disanja pokazale se su kao moćan saradnik svakom psihoterapijskom procesu.

Svako svesno uranjanje u neku aktivnost može se nazvati meditacijom. Dešava se da se slikar toliko uživi u proces slikanja da izgubi pojam o vremenu, da ne oseća iscrpljenost, glad, da ne misli ni o čemu, jednostavno bude potpuno prisutan i usklađen sa tim što radi. Međutim, opisana situacija ne naziva se meditacijom nego meditativnim stanjem. U meditativno stanje može da se uđe spontano, dok je meditacija tehnika koja se primenjuje svesno i sa namerom.

Meditacija je uranjanje, udubljivanje u sadašnjost – prisutnost. Postoji mnogo tehnika meditacije, ali suština je u smirivanju i kontrolisanju uma. Meditacija je izašla iz okvira mistične tradicije sa istoka i danas je redovna praksa miliona ljudi širom planete. Savremena tehnologija i naučne studije omogućavaju da se razume i način na koji meditacija ostavlja toliko pozitivnih učinaka na osobu koja je praktikuje. Na prvom mestu to su istraživanja i podaci koje dobijamo zahvaljujući funkcionalnoj magnetnoj rezonanci (fMRI).

Neke od dobrobiti koje možete imati ukoliko uvedete meditaciju u redovnu praksu su osvešćivanje tela i poruka koje nam telo šalje; usklađivanje tela i uma; bolja koncentracija; jači imuni sistem; snižavanje krvnog pristisaka; smanjivanje bola; jačanje novih obrazaca i oslobađanje od starih neželjenih obrazaca ponašanja; kontakt sa svojim istinskim ja; postizanje kontrole nad sobom i mnoge druge.

Zašto su meditacija i tehnike disanja jedna od kapljica svetlosti?

Upravo zbog moći koja izvire iz ovladavanja ovim tehnikama. Tek kada naučite pravilno da dišete i da pomoću meditacije kontrolišete um, moćićete da napredujete. Da biste mogli da imate kontrolu nad svojim životom, morate imati kontrolu nad sobom – pre svega nad svojim dahom. U okviru programa 7 Drops of Light naučićete delotvorene tehnike disanja, kao i meditativne tehnike koje će vam, pored svih navedenih dobrobiti i pozitivnih efekata na vaše fizičko i mentalno zdravlje, omogućiti da život doživljavate potpuno svesno.