Kreativna imaginacija

Stvoreni smo da stvaramo

Živimo u eri u kojoj je sve prilagođeno funkcijama leve moždane hemisfere, racionalnom i logičkom razmišljanju. Da bi se postigao balans i da bi svi delovi mogli da funkcionišu u skladu, neophodna je dodatna stimulacija. Tehnika kreativne imaginacije zapravo stimuliše desnu, kreativnu moždanu hemisferu i na taj način doprinosi maksimiziranju potencijala koje svako od nas ima u sebi.

Pored uma, mi smo i telo i duša. Čovek je mnogo više od onog što mu se čini. Svako od nas sebi postavlja ograničenja i limite. Postavljamo ih iz najrazličitijih razloga i na najrazličitije načine. Često terapijski rad na nekom problemu ne bude dovoljan ukoliko se ne oslobodimo tih ograničenja. Najčešće uverenja kojima sebe ograničavamo, odnose se na to na šta imamo odnosno nemamo pravo i u šta verujemo ili ne verujemo da je moguće.

Na primer, ukoliko na nesvesnom nivou verujemo da ne treba da se obogatimo, jer novac sa sobom donosi probleme i lošu energiju, mi iako na svesnom nivou želimo više da zarađujemo, ipak sebe sabotiramo. Na taj način odbijamo sve što vodi do cilja, u ovom slučaju povećane zarade, prema kojoj imamo oprečna uverenja na svesnom i nesvesnom nivou.

Primenom tehnike kreativne imaginacije mi stvaramo ono što želimo. Kreativna imaginacija, za razliku od maštanja koje je spontano, primenjuje se planirano, osmišljeno i sa definisanim ciljem uz usmeravanje od strane terapeuta.

Kreativna imaginacija pomaže nam, ne samo da se oslobodimo prepreka, nego i da se približimo ciljevima, koji nam deluju nedostižno i nerealno.

Sve što možemo da zamislimo može i da se realizuje!

Zašto je ovakav pristup jedna od kapljica svetlosti?Upravo zbog moći koja izvire iz aktiviranja naših kreativnih potencijala koje je neophodno da bi se ostvarila promena i da bismo postali celoviti. Uključivanjem kreativne imaginacije u terapijski proces i proces samospoznaje, naučićete da osvestite blokade i prevaziđete prepreke. Nakon toga moćićete da stvarate nove obrasce, nove odnose i mogućnosti. Na taj način preuzećete svesnu kontrolu nad sobom i svojim životom i spoznati da možete da realizujete sve što možete da zamislite.