Floriterapija

Usvojite mir prirode njena tajna je strpljenje

Floriterapija je metoda prirodnog lečenja. Lek koji se koristi u ovoj terapiji je najnežniji deo biljke – cvet. Osnovno polazište na kome se zasniva floriterapija je da se leči uzrok, a ne posledica. Postepeno, delovanjem na vidljive posledice dolazi se do uzroka, suštine problema. Još jedno od načela floriterapije je da se ne leči, odnosno ne tretira bolest ili problem, nego osoba. Ova metoda, iako postoji već 80 godina i rasprostranjena je širom sveta, tek u poslednje vreme postaje prepoznata, od strane lekara, psihologa, terapeuta i drugih stručnjaka koji se bave mentalnim zdravljem, zbog svojih izvanrednih efekata i učinaka.

Bahove cvetne esencije

Sistem doktora Edvarda Baha sastoji se od 38 cvetnih preparata kojima delujemo na emotivno i mentalno stanje. Kada je naše biće u emotivnoj neravnoteži podložniji smo svim oblicima fizičke neravnoteže. Terapeut, koji koristi Bahove kapi, pomaže nam da delovanjem na psihičku ravnotežu posredno povratimo i fizičku. Metoda ima holistički pristup, što znači da čoveka posmatra kao celinu čiji su delovi i fizičko i psihičko i socijalno i duhovno stanje. Bahove kapi su komplementarna, a ne alternativna metoda, što znači da mogu da se koriste same ili uz bilo koji drugi oblik pomoći (uz psihoterapiju, uz terapiju medikamentima, uz homeopatiju,…).

Kome je namenjena terapija Bahovim kapima?

Bahovim kapima mogu se tretirati sva živa bića, namenjene su ljudima, životinjama i biljkama. Bahove cvetne esencije mogu da koriste svi ljudi, uključujući decu, trudnice, starije osobe, osobe koje se leče medicinskim ili bilo kojim drugim metodom.

Metoda je potpuno prirodna, nema štetno dejstvo, a pozitivno dejstvo može biti od ogromnog značaja za naš život, kao i za život ljudi sa kojima ga delimo. Kada smo mi u ravnoteži lakše se suočavamo sa stresom i svim izazovima koje nosi život, a prenosimo je i na celokupno okruženje. Svako od nas došao je na svet da živi svoju pravu prirodu, autentično biće. Što se više udaljimo od tog bića veća je naša patnja. Terapeut nam, koristeći Bahove kapi, pomaže da se vratimo tom biću. Samo kad smo ono što jesmo možemo istinski uživati u svemu što nosi život. Svaka rasparčanost nas udaljava od tog cilja.

Zašto je ovakav pristup jedna od kapljica svetlosti?

Upravo zbog toga što je holistički, prirodan, efikasan i nema štetno dejstvo. Bahove cvetne esencije integrisane su u program 7 Drops of Light jer jedino ovakvim pristupom možemo da se vratimo svojoj pravoj prirodi. Bez uključivanja cvetnih esencija u proces terapije može da se desi da izostane pozitivna promena zbog toga što na svesnom nivou ne znate da definišete problem ili nemate mogućnost da prepoznate blokadu. Na ovaj način deluje se na najdublje slojeve bića, a rezultat toga je da ćete naučiti da živite u skladu sa svojim istinskim ja.