Analiza snova

Analiza snova

Snovi se tumače više hiljada godina i sve civilizacije pridavale su značajno mesto snovima i mudrosti koja je u njima kodirana. Frojdova knjiga Tumačenje snova predstavlja prekretnicu koja se uzima kao početak naučne ere tumačenja snova. Analiza snova naravno nije nauka kao što je fizika i matematika, pre je umeće i veština koja od analitičara, pored formalne edukacije, zahteva i određene kvalitete, na prvom mestu empatiju i taktičnost.

Zašto je važno da razumemo svoje snove?

Nesvesni deo nas mnogo je veći od svesnog, u njemu se nalaze poruke koje su potrebne našem svesnom delu. Snovi nam ukazuju na prepreke, na rešenja, šalju nam informacije i poruke do kojih na svesnom nivou ne možemo da dođemo. Snovi nam se obraćaju jezikom simbola, i sve dok ne naučimo da razumemo jezik simbola nećemo razumeti ni snove. Najčešće ljudi odbacuju snove jer ih ne razumeju, te ih zbog toga doživljavaju kao beznačajne. Međutim, kada naučimo jezik simbola i prevedemo sadržaj na nama razumljiv jezik san dobija smisao i upotrebnu vrednost. U analizi snova, važno je ko sanja san, pa samim tim isti sadržaj sna neće biti isto protumačen kod različitih osoba. Zato je neophodno uzeti u razmatranje: sam sadržaj sna, liče asocijacije snevača, kontekst životne situacije u kojoj se snevač nalazi, kao i osećanja koja se pojavljuju u snu. Dublje razumevanje i širu sliku o snevaču dobijamo i uključivanjem prethodnih snova u analizu. Bogatsvo tumačenja snova je od neprocenjive vrednosti.

Koji je prvi korak u tumačenju snova?

Pre svega važno je da pamtite svoje snove. Jedno od čestih pitanja je šta da radim ako se ne sećam snova? Još 1953 godine je dokazano da svi sanjaju jedino što se neke osobe ne sećaju snova. Sanjamo svake večeri više puta (ciklus spavanja). Dva najčešća uzroka nezapamćivanja snova su nazainteresovanost i otpor. Ni jedan ni drugi uzrok nisu prepreka za bavljenje snovima i rešavaju se na jako jednostavan način. Pre svega odlukom da se bavite snovima što podrazumeva da beležite svoje snove.

Zašto je analiza snova i ovakav terapijski pristup jedna od kapljica svetlosti?

Upravo zbog moći koja izvire iz poruka skrivenih u nesvesnom. Ukoliko u proces terapije ili rada na sebi ne uključimo i nesvesno, nećemo biti u stanju da istinski razumemo sebe. Bez osvešćivanja nesvesnih sadržaja teško da može da dođe do dubinske promene. U okviru programa 7 Drops of Light ćete naučiti da beležite snove, da ovladate jezikom simbola i razumete svoje snove, da učite iz svojih snova i da poruke koje dobijate iz njih primenite u cilju postizanja većeg kvaliteta života.