Dunja Cigić Gavrilović je doktor psiholoških nauka, terapeut sa višegodišnjim iskustvom u radu sa klijentima, autor 7 Drops of Light i osnivač Simboloterapije®. Pored znanja, koje je stekla tokom formalnog obrazovanja iz psihologije i psihoterapijskih pravaca (analiza snova i REBT), Dunja je u svoj rad unela i bogato iskustvo koje ima u jogi, meditaciji i različitim terapijskim tehnikama dubinske analize. Zaposlena je kao profesor na Visokoj strukovnoj školi za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu i kao terapeut u privatnoj praksi. Dunja se pored pisanja izražava i kroz slikanje. Povezivanjem boja sa simbolima, sada već prepoznatljivim stilom, stvorila je novi deo kapljica svetlosti: Spiritual Painting.

Biografija

2020
March 02

2020

Redizajnira sajt 7dropsoflight.com i uvodi promene u samom programu
January 01

2019

Pokreće projekat Kafa sa terapeutom

2019
December 02

2019

Dobija sertifikat da je Simboloterapija® zaštićena intelektualna svojina

November 02

2018

Organizuje drugu samostalnu izložbu Spiritual Painting pod nazivom “Stvaranje”, u Beogradu

October 10

2018

Organizuje prvu samostalnu izložbu slika Spiritual Painting pod nazivom “Plutajući u Svetlosti”, u Novom Sadu

September 02

2017

Pokreće projekat Rising Your Business

August 24

2017

Stvara novi deo kapljica svetlosti – Spiritual Painting

May 04

2017

Aktivira sajt 7dropsoflight.com

April 24

2016

Brani doktorat na temu Zahvalnost kao prediktor subjektivnog blagostanja na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu

April 15

2015

Kao rezultat spajanja iskustva, edukacija i interesovanja stvara jedinstven, integrativni program 7 Drops of Light

March 02

2013

Stiče diplomu Bahovog praktičara

February 24

2011

Počinje da radi kao samostalni terapeut u privatnoj praksi

February 04

2011

Počinje da radi u Visokoj strukovnoj školi za obrazovanje vaspitača, gde i danas predaje kao profesor psiholoških nauka

January 15

2010

Završava edukaciju za psihoterapeuta u okviru REBT centra Albert Ellis instituta (napredni nivo)

January 03

2010

Završava master studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu

2018
December 15

2009-2011

Stažira i volontira na poziciji psihologa u Kliničkom centru Vojvodine i polože državni ispit u zdravstvu

December 04

2009

Završava diplomske studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu

November 11

2007

Postaje članica UNICORN centra, gde kao učenica dr Ivana Nastovića u okviru iskustveno edukativne grupe nakon 4 godine stiče znanje iz dubinske analize snova po metodi Karla Gustava Junga

2007
January 06

1985

Rođena 31. decembra 1985. godine u Novom Sadu