IZAZOV 10 dana IZRAŽAVANJA ZAHVALNOSTI

Ovih dana sam mnogo vremena posvetila razmišljanju o tome koliko promenjene okolnosti utiču na promenu percepcije. Kroz ulogu terapeuta i profesora učim ljude o važnosti zahvalnosti i kreativnosti. Čini mi se da te dve vrednosti sada posebno dobijaju na značaju. Zahvalnost ne samo da je najvrednija vrlina ljudskog karaktera, nego je i put koji vodi

Buđenje prolećne energije

Priroda se polako budi i šalje nam signale da i mi treba da pripremimo sebe za pokretačku energiju koju nam donosi proleće. Iskoristite ovaj period da se povežete sa sobom, sa svojim unutrašnjim bićem. Želim da vam pomognem da iskoristite pravi momenat i da na adekvatan način uskladite svoj ritam sa ritmom prirode. Iz ugla