Postanite Umetnik Svog Života - 7dropsoflight

"Usvojite mir prirode, njena tajna je strpljenje."

Program 7dropsoflight

Biografija

Rođena 31. decembra 1985. godine u Novom Sadu

2007. godine postaje članica UNICORN centra, gde kao učenica dr Ivana Nastovića u okviru iskustveno edukativne grupe nakon 4 godine stiče znanje iz dubinske analize snova po metodi Karla Gustava Junga

2009. godine završava diplomske studije psihologije na Filozofskom fakultetu u
Novom Sadu

2009. - 2011. godine stažira i volontira na poziciji psihologa u Kliničkom centru Vojvodine i polože državni ispit u zdravstvu

2010. godine završava master studije psihologije na Filozofskom fakultetu u
Novom Sadu

2010. godine završava edukaciju za psihoterapeuta u okviru REBT centra Albert Ellis instituta (napredni nivo)

2011. godine počinje da radi u Visokoj strukovnoj školi za obrazovanje vaspitača, gde i danas predaje kao profesor psiholoških nauka

2011. godine počinje da radi kao samostalni terapeut u privatnoj praksi

2013. godine stiče diplomu Bahovog praktičara

2015. godine kao rezultat spajanja iskustva, edukacija i interesovanja stvara jedinstven, integrativni program 7 Drops of Light

2016. godine brani doktorat na temu Zahvalnost kao prediktor subjektivnog blagostanja na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu

2016. godine osniva Simboloterapiju – poseban terapijski pravac

2017. godine aktivira sajt 7dropsoflight.com

2017. godine nastaje novi deo kapljica svetlosti
Drops of Light – Spiritual Painting

Dunja Cigić Gavrilović, doktor psiholoških nauka,
terapeut i autor programa 7 Drops of Light

Kontakt. +381 61 6304 169
Dunja Cigić Gavrilović
email.contact@7dropsoflight.com

Copyright © 2017 7dropsoflight. Sva prava zadržana