Pronalazim, stvaram i delim kapljice svetlosti...

Buđenje prolećne energije

Priroda se polako budi i šalje nam signale da i mi treba da pripremimo sebe za pokretačku energiju koju nam donosi proleće. Iskoristite ovaj period da se povežete sa sobom, sa svojim unutrašnjim bićem. Želim da vam pomognem da iskoristite pravi momenat i da na adekvatan način uskladite svoj ritam sa ritmom prirode. Iz ugla

Susret sa zlatnom senkom

Šta je zlatna senka? Zlatna senka je termin Karla Gustava Junga koji označava još jedan od arhetipova, iako manje poznatih i pominjanih. Kada se spomene arhetip senka, većina ljudi pomisli na tamnu senku – tamni deo ličnosti koji postoji u svakom od nas i koji ne vidimo i ne prepoznajemo, jer je potisnut. Ista odrednica

Zahvalnost kao životna filozofija

Zahvalnost je znak uzvišene duše Zahvalnost je jedno od najuzvišenijih osećanja i najviše vrednovana vrlina koja je odraz duhovne zrelosti. Zahvalnost zauzima značajno mesto u svim religijama i duhovnim učenjima, dok se u psihologiji istražuje tek dve decenije. Zahvalnost može da se posmatra kao spona između psihologije, duhovnosti i religije. Svesnim fokusiranjem na dobrobiti i

Psihoterapija i psihološko savetovanje

Zrelost nastupa kada prestanete da nalazite izgovore i kada počnete da preuzimate odgovornost za sebe Psihoterapija i psihološko savetovanje podrazumevaju procese u kojima klijent uči da razume uzroke svojih emocija i ponašanja, sa ciljem da u susretu sa terapeutom postigne pozitivne i željene promene. Psihoterapija podrazumeva mnoštvo različitih pristupa i pravaca. Racionalno emotivno bihejvioralna terapija

Meditacija i tehnike disanja

Dok um i srce vode bitku duša strpljivo čeka da se utišaju da bi im pokazala put Disanje je osnovni stub celokupnog psihofizičkog stanja. Kada smo pod stresom i u stanju neravnoteže, to se prvo odražava na naš dah. Pravilno disanje je prvi korak ka vraćanju u stanje ravnoteže. Disanje direktno utiče na kvalitet i