Simbolika leptira

Slika dece koja bezbrižno trče na livadi punoj cveća i pokušavaju da uhvate leptira praćena je osećajem čiste radosti, lakoće i spontanosti. Leptir može da se posmatra kao metafora sreće koju ako pokušate da uhvatite izmiče vam, a ako se prepustite trenutku ona je već tu.

Boje i oblici u kojima se pojavljuju leptiri asociraju na kaleidoskop života. Leptir ukazuje na raznolikost kreacije i na njene bezbrojne varijacije.

Leptir doživi potpunu transformaciju u veoma kratkom period, tom procesu se ne opire, već ga prihvata jer je to njegova priroda. Bez razumevanja prirodnog procesa promene, osoba kojoj se dešavaju tako velike promene u kratkom vremenskom period osetila bi strah i uznemirenost.

Transformacija iz larve u leptira jedna je od najvećih i najbržih metamorfoza u prirodi. Ta činjenica da se neko biće u prirodi toliko transformiše može da bude podsticaj za pozitivne promene u ličnosti i duhovnu evoluciju.

Leptir je u mnogim kulturama protumačen kao personifikacija ljudske duše.

Simbolika leptira:

  • Lakoća
  • Transformacija
  • Duša
  • Promena
  • Ciklus
  • Razvoj
  • Lepota
  • Sreća
  • Razigranost
  • Prihvatanje

Kada i na koji način vam simbolika leptira može pomoći?

Kada doživljavate velike promene, bez obzira da li je reč o fizičkim ili promenama u životnom stilu, leptir vam može pomoći da kroz njih prođete sa lakoćom i da im se uspešno i bezbolno prilagodite. Leptir pomaže da se izgradi ili povrati poverenje u prirodne procese (na primer starenje) u kojima se događaju promene. Simbolika leptira može vam pomoći da sagledate sve životne faze kao celinu i prirodan ciklus.

Leptir je simbol transformacije – velike promene koja se događa u kratkom vremenskom periodu. Poručuje vam da se ne plašite promena, da im se prepustite i bez straha dopustite sopstvenu transformaciju.