Program 7 Drops of Light nastao je sa ciljem da pomogne što većem broju ljudi da: žive u skladu sa svojim istinskim ja, da aktiviraju kreativne potencijale, da se vrate u stanje ravnoteže, da osveste blokade u nesvesnom delu ličnosti, da nauče najvažniji jezik – jezik simbola i da postanu srećniji i zahvalniji. Inicijalno se sastojao od 7 metoda koje su na različit način doprinosile ostvarivanju svih nabrojanih ciljeva.

Danas, 2020., posle četiri godine program se proširio i izmenio. Pojedinačne tehnike (zahvalnost, meditacija, tehnike disanja i kreativna imaginacija) integrisane su u Simboloterapiju® koja je od 2019. godine zaštićena intelektualna svojina dr Dunje Cigić Gavrilović. Stvoren je novi deo kapljica svetlosti – slike Spiritual Painting. Pokrenuti su novi projekti: Kafa sa terapeutom i RYB. Pokrenute su online grupne meditacije, dok su online individualne konsultacije postale dostupne sa bilo kog mesta u svetu na srpskom i enegleskom jeziku. Otvoren je shop na kom možete da kupite proizvode 7 Drops of Liht.

Misija, vizija i vrednosti 7 Drops of Light ostale su iste.

Ovde pročitajte o simbolici i značenju naziva 7 Drops of Light.

Ovde saznajte šta znači slogan Postanite umetnik svog života