Pronalazim, stvaram i delim kapljice svetlosti...

Bajka o toplim pahuljicama

Tih dana bilo je vrlo lako dobiti tople pahuljice. Svaki put kad nekome trebale, mogao je da dođe do tebe i da kaže: “Želeo bi da dobijem tople pahuljice.”