Simboloterapija

Simboli su jezik duše

Jezik simbola je univerzalni jezik. Čovek se izražava putem simbola od kada postoji. Oni se nalaze svuda oko nas, kao i u nama. Simbole koristimo u svakodnevnoj komunikaciji kada želimo da prenesemo određene poruke. Naše nesvesno, da bi prenelo određenu poruku našoj svesti, komunicira sa njom putem simbola. Od izuzetno velikog značaja je da razumemo jezik simbola.

Simboloterapija predstavlja originalnu tvorevinu autora programa 7 Drops of Light. U terapiji rad sa simbolima predstavlja najveće bogatstvo i može da rasvetli probleme, koji su ukorenjeni na dubljim, nesvesnim nivoima. Tehnika rada sa simbolima se u terapiji koristi kao pomoć u definisanju problema, kao i u samom radu na problemima i njihovim uzrocima. Takođe, simboli nam pomažu da dobijemo uvid u širu sliku, oni ne znaju za vreme i prostor, te tako predstavljaju mudrost koja se vekovima prenosila u svim sistemima i učenjima. Sve religije, svi duhovni sitemi komuniciraju preko simbola. Svaki simbol je moćan i bez obzira da li poznajete jezik simbola ili ne, oni deluju na vas.

U terapijskom radu ova tehnika može biti od koristi ljudima koji imaju bilo koju vrstu psihičkih/emocionalnih problema, kao i onima koji su zainteresovani da prodube i prošire svoja znanja iz oblasti dubinske analize, arhetipova, duhovnosti i alhemije.

Primer iz prakse:

Osoba kojoj se spontano pojavljuje mentalna slika leptira može ili da potpuno zanemari ovaj doživljaj, ili da se posveti razumevanju poruke koju ovaj simbol sadrži. U procesu simboloterapije, tragajući za porukom, uzimamo u obzir i kontekst, životnu situaciju, kao i lične asocijacije osobe koja se susrela sa određenim simbolom. Leptir kroz bogatu simboliku poručuje da se prepustimo prirodnim procesima i da prihvatimo promene koje nam se dešavaju. Leptir doživi potpunu transformaciju u jako kratkom periodu, on se tim promenama ne opire, već ih prihvata jer je to njegova priroda. Bez razumevanja prirodnog procesa promene, osoba kojoj bi se desile tako velike promene u kratkom vremenskom periodu, mogla bi da oseti strah, uznemirenost, paniku i još mnogo neprijatnih osećanja. Kada dobijemo ovakvu poruku kroz simbol (od svog mudrijeg, intuitivnog dela ličnosti) i protumačimo je u susretu sa terapeutom, možemo da je prihvatimo na adekvatan način i sa lakoćom se prilagodimo promenama koje su nastupile u životu.

Simboli se mogu pojavljivati u snovima, meditaciji, budnom stanju ili spontano privlače našu pažnju na najrazličitije načine.

Zašto je simboloterapija jedna od kapljica svetlosti? Upravo zbog moći koja izvire iz poruka koje su kodirane u simbolima. Razumevanje simbola kroz proces simboloterapije omogućava vam da dođete do najdubljih delova svoje ličnosti. Sam rad sa simbolima otkriće vam koren problema i potencijalne prepreke, ali istovremeno će vam ukazati i na put kojim treba da idete i na dobre aspekte vaše ličnosti. Ovu tehniku mogu da nauče i koriste svi, bez obzira na prethodno znanje i iskustvo u radu sa nesvesnim sadržajima i simbolima. Svako ko želi i posveti se upoznavanju sveta simbola, imaće privilegiju da ostvari lični rast i duhovni razvoj kroz drevni jezik duše.

Dunja Cigić Gavrilović, doktor psiholoških nauka,
terapeut, autor programa 7 Drops of Light i osnivač simboloterapije

Kontakt. +381 61 6304 169
Dunja Cigić Gavrilović
email.contact@7dropsoflight.com

Copyright © 2017 7dropsoflight. Sva prava zadržana