Seminari i radionice u radnim organizacijama

Seminari i radionice u radnim organizacijama

Edukovanje članova vašeg tima i uvođenje zahvalnosti na svim hijerarhijskim nivoima radne organizacije predstavlja poseban aspekt rada u okviru programa 7 Drops of Light. Obukom i edukovanjem menadzmenta i svih zaposlenih iz oblasti mentalnog zdravlja, sa posebmim akcentom na konceptu zahvalnosi, mogu se ostvariti brojne dobrobiti, a neke od njih su:

  • Bolja komunikacija na poslu
  • Povećana motivacija 
  • Podržavajuća atmosfera i povećana spremnost za saradnju
  • Kreiranje novog i drugačijeg pristupa poslu
  • Vrednovanje svakog člana tima i njegovog doprinosa
  • Izražavanje zahvalnosti koje dovodi do povećanog zadovoljstva i na ličnom i na poslovnom planu

Vredi ulagati u zadovoljstvo na poslu i u izgradnju kvalitetnih odnosa jer se na poslu provodi veliki deo životnog veka.

Ukoliko ste zainteresovani za seminare i radionice koje vodi dr Dunja Cigić Gavrilović možete nas kontaktirati na:
+381 61 6304 169
contact@7dropsoflight.com

Nakon toga mi ćemo vam poslati ponudu. Cena i vreme trajanja seminara zavise od broja zaposlenih i mesta održavanja seminara. 

Ukoliko biste voleli da nas angažujete i da podignete kvalitet poslovanja na još viši nivo, a nemate prostor za tu svrhu, postoji opcija organizovanja seminara i radionica za vaše zaposlene u našem prostoru u Novom Sadu. 

Pročitajte utiske sa dosadašnjih seminara Buđenje zahvalnosti na poslu ovde.

Dunja Cigić Gavrilović, doktor psiholoških nauka,
terapeut, autor programa 7 Drops of Light i osnivač simboloterapije

Kontakt. +381 61 6304 169
Dunja Cigić Gavrilović
email.contact@7dropsoflight.com

Copyright © 2017 7dropsoflight. Sva prava zadržana