Iskustveno – edukativni seminari i radionice

Buđenje zahvalnosti

Buđenje zahvalnosti

Kroz radionicu ćete se upoznati sa mnogim dobrobitima zahvalnosti, kao i sa načinima za njeno postizanje i povećavanje. Osnovni cilj je da kroz praktičan rad i vežbe iskustveno doživite zahvalnost i da postanete svesni svih darova života. Na radionici ćete se povezati sa osećanjem zahvalnosti, specifičnom tehnikom dizajniranom posebno za tu namenu. Učesnicima radionice biće prezentovane vežbe i tehnike pomoću kojih se može povećati zahvalnost. Na radionici ćete naučiti tehnike koje ćete dalje moći da praktikujete i primenjujete u svim oblastima života, a samim tim ćete postati srećniji i zadovoljniji. Kroz praktičnu primenu različitih tehnika osvestićete mesto zahvalnosti u vašim životima.

Sama radionica sastoji se od tri dela:

  • Kratak teorijski uvod o zahvalnosti
  • Tehnika za povezivanje sa osećanjem zahvalnosti
  • Učenje različitih tehnika za povećavanje zahvalnosti i sreće

Povezivanje sa svetom snova

Povezivanje sa svetom snova

Snovi se tumače više hiljada godina i sve civilizacije pridavale su značajno mesto snovima i mudrosti koja je u njima kodirana. Važno je da razumete svoje snove jer je nesvesni deo ličnosti mnogo veći od svesnog, u njemu se nalaze poruke koje su potrebne svesnom delu. Snovi vam ukazuju na prepreke, na rešenja, šalju vam informacije i poruke do kojih na svesnom nivou ne možete da dođete.

Snovi nam se obraćaju jezikom simbola, i sve dok ne naučite da razumete jezik simbola nećete razumeti ni snove. Snovi su vekovima inspiracija režiserima, pesnicima, psicima, slikarima i naučnicima. Svako od vas može da nauči da razume snove i da živi više u skladu sa svojom pravom prirodom. Snovi vam pored vodiča ka zdravijem, kvalitetnijem i ispunjenijem životu, mogu obezbediti neicrpan izvor kreativnosti i inspiracije.

Tokom radionica predstoji vam povezivanje sa najvećim delom ličnosti – sa nesvesnim. Upoznavanje sa snovima i jezikom simbola omogućiće vam da steknete uvid u značaj i važnost razumevanja sopstvenih snova.

Intuitivno slikanje

Intuitivno slikanje

Duša mašta i sanja u slikama. Da bi se aktivirao kreativni potencijal koji se nalazi u svakom od vas potrebno je da date sebi dozvolu da se izrazite. Intuitivno slikanje će vam omogućiti da slobodno ispoljite prirodnu potrebu za stvaranjem i igrom bez straha od greške i samokritičnosti. U divnom okruženju, na autentičan način, stvaraćete nove svetove pune boja i oblika za koje možda još uvek ne znate da postoje u vama.

Tokom procesa intuitivnog slikanja ne postoje greške

Pored aktiviranja kreativnih potencijala učesnici uče i važne životne lekcije:

  • da preuzmu aktivnu ulogu i kontrolu nad svojim životom
  • da se izraze na autentičan način bez straha
  • da prihvate sve delove sebe i da ih zavole
  • da uvek mogu da stvore nešto novo i drugačije

Dunja Cigić Gavrilović, doktor psiholoških nauka,
terapeut, autor programa 7 Drops of Light i osnivač simboloterapije

Kontakt. +381 61 6304 169
Dunja Cigić Gavrilović
email.contact@7dropsoflight.com

Copyright © 2017 7dropsoflight. Sva prava zadržana